0527 – 23 11 61 info@osteomaat.nl

Osteopathie Emmeloord

 

 Revelsant 1, 8303 ZL. Emmeloord

Osteopathie Emmeloord

Revelsant 1, 8303 ZL. Emmeloord

 Praktijkmaatregelen m.b.t. Coronavirus

30 maart 2020

Mededeling van Ministerie van VWS

(https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/veelgestelde-vragen-per-onderwerp/zorg/paramedische-zorg)

Mogen alternatieve zorgverleners, zoals chiropractors, nog zorg bieden? 

Voor contactberoepen geldt: deze worden verboden tot en met 6 april, voor zover deze beroepen niet naar behoren met inachtneming van 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen worden uitgeoefend. Dit verbod is ook van toepassing op alternatieve zorgverleners (zoals chiropractors, acupuncturisten, haptotherapeuten etc.). Voor deze beroepsgroepen bestaat, in tegenstelling tot (para)medische beroepsgroepen, geen uitzondering op dit verbod. Het hierbij gehanteerde criterium is of er aanspraak mogelijk is conform de geldende wet- en regelgeving (Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz)). In het geval van alternatieve zorgverleners is deze aanspraak er niet: zij leveren geen zorg vanuit de Zvw of Wlz. Alternatieve zorgverleners moeten hun werk dus staken tot en met 6 april, tenzij zij de zorg op afstand of met minimaal 1,5 meter afstand tot de cliënt kunnen leveren. 

Dit betekend voor ons in de praktijk dat wij absoluut niet meer mogen behandelen. Dit op straffe van een boete en royering uit het Nederlands Register voor Osteopathie.
Daarom blijft onze praktijk in eerste instantie tot 6 april 2020 gesloten.

24 maart 2020

Beste Patiënt/Cliënt

N.a.v. de persconferentie van gisterenavond hebben we het onderstaande advies van de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO) gekregen

Het NVO-advies luidt dat osteopathie tot nader order alleen is nog toegestaan voor patiënten waarbij het uitstellen van de behandeling zou kunnen leiden tot irreversibele achteruitgang van het functioneren. In dat geval zal er overleg moeten plaatsvinden met een (huis)arts waarbij duidelijk wordt gemaakt dat:

  • Er sprake is van dreiging tot irreversibel achteruitgang van functioneren*.
  • Osteopathie een face-to-face behandeling is.
  • Vooraf wordt gescreend op symptomen die zouden kunnen wijzen op Covid-19 (verhoging, koorts, hoesten, niezen, verkouden, keelpijn, hoofdpijn), en dat bij aanwezigheid van één van deze symptomen bij patiënt of osteopaat er geen contact gaat plaatsvinden.
  • Er worden speciale, door de overheid opgestelde, hygiënemaatregelen in acht genomen (zgn. PDM-adviezen buiten het ziekenhuis)

Een tweede advies luidt om alle overige behandelingen tot nader order op te schorten. 

Indien u hier vragen over heeft kunt u ons bellen (0527 – 23 11 61) of whats-app gebruiken (06 – 40 08 67 59). U zult begrijpen dat wij niet constant op de praktijk aanwezig zullen zijn, daarom kan het zijn dat wij uw mail pas een aantal dagen later beantwoorden.

Hopend u hiermee in eerste instantie voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

Hans Netten, osteopaat

22 maart 2020

De maatregelen in het kader van het coronavirus worden steeds verder aangescherpt. Wij volgen de maatregelen die ingesteld worden door de regering (in samenwerking met het RIVM).

Vooralsnog blijven onze praktijken open, dit voorlopig onder de volgende condities;

Gezondheidsklachten
Meld ten alle tijden als u verkoudheidsklachten ervaart en/of koorts óf wanneer u in contact bent geweest met iemand die het coronavirus onder de leden heeft. Het consult kan dan niet door gaan.
Indien wij bij ons zelf klachten ervaren zullen alle consulten voor minimaal 2 weken geannuleerd worden

Maatregelen in de praktijk
Deurklinken /deuren ed zullen na ieder consult ontsmet worden.
Er staat een keukenrol in toilet voor het afdrogen van handen (i.p.v. handdoekje)
Ieder zal zelf de gebruikte tissues in de prullenbak moeten deponeren

Bij de osteopathische behandeling, zal de osteopaat een mondkapje dragen, omdat de afstand minder dan 1,5 meter kan zijn. Voor en na de behandeling zal de osteopaat volgens de richtlijnen zijn handen wassen.

Pinnen

Het pinapparaat wordt regelmatig ontsmet en u krijg een handschoen om aan te doen voor het pinnen.

Baby’s
Normaliter behandelen wij niet bij de mensen thuis. Maar in de huidige crisis-situatie maken wij voor de behandeling van baby’s een uitzondering. We hopen op deze manier de ouders tegemoet te komen. De behandeling moet dan wel plaatsvinden in een aparte ruimte in het huis, met (bij voorkeur) maar 1 ouder erbij.

Wij hopen met deze maatregelen zoveel mogelijk risico te beperken. Wij houden u op de hoogte indien er nieuwe maatregelen genomen moeten worden.

Met vriendelijke groet

Hans Netten (Osteopathie), Ineke de Lange (Psychodynamica) en Janet Holtrop (praktijk assistente)

Tel.nr. 0527 – 23 11 61
Mob. 06 – 40 08 67 59 (alleen appen of sms-en)

Osteomaat ​is de website van Osteopathie Emmeloord

Welkom op de website van Osteopathie Emmeloord. Osteopathie Emmeloord is al ruim 19 jaar in Emmeloord gevestigd. Samen met Psychodynamisch Emmeloord zijn we gevestigd aan de Revelsant 1, in Emmeloord-West.

Op deze website vindt u informatie over onze praktijk en over de Osteopatische behandelmogelijkheden.

Osteopathie is een behandelwijze die zich richt op het vinden en behandelen van functiestoornissen van gewrichten, weefsels en bewegingen in het lichaam. Deze beweeglijkheid is nodig om goed en zonder klachten te kunnen functioneren. De behandelingen bestaan uit beweeglijkheid verbeterende technieken die we met de handen uitvoeren.

Osteopathie is een veilige behandelmethode, gebaseerd op principes uit anatomie, fysiologie en ook neurologie en embryologie. De osteopaat behandelt volwassenen, kinderen en baby’s.